PERICO  PASTOR

Les edicions són de 90 originals numerats i signats per l'artista, cadascun acompanyat del corresponent certificat de l'edició, signat altra vegada per l'Artista, a més del mestre de taller i la directora de Cal Talaveró com editora.

2010

     

 

 

  

Edició dedicada al
 Centenari Màrius Torres