Pere Munné

Subirachs

Artigau

Mercè Pla

Caballer Sumalla

11 d'octubre 2012

11 de novembre 2012

11 de desembre 2012

11 de gener 2013

11 de febrer 2013

 

Artur Duch Romà Vallès Agustí Penadès Esther Xandri  

11 de març 2013

11 d'abril 2013

11 de maig 2013

11 de juny 2013